FANDOM


Denne delen av kompetansemålet er av praktisk art og må ta utgangspunkt i hvilket maskinutstyr og hvilken programvare du har tilgang til.

Å installere program- og maskinvare kan være litt av et puslespill – det er mange biter som skal passe sammen! 

Når vi skal installere program- og maskinvare, er det mye å tenke på. Vi må ta hensyn til drivere, maskinkrav til programvare, behov, plan for installasjonen, brukerdokumentasjon og så videre. Er vi bevisste på alle disse aspektene og følger installasjonsplanen nøye, sparer vi mye tid seinere.

Installasjonsplan Edit

Ved installasjon er det viktig å ha en godt gjennomarbeidet plan. Installasjonsplanen bør vise:

  • hvilket utstyr og hvilken programvare som skal installeres
  • i hvilken rekkefølge utstyret og programvaren skal installeres og konfigureres
  • hvordan utstyr og programvare skal konfigureres
  • hvordan sikkerhet skal konfigureres, inklusive tilganger og rettigheter
  • hvordan installasjonen skal testes underveis og til slutt

Du må også undersøke hvilke drivere du trenger til nettverkskort, skrivere og eventuelt annet utstyr. Windows har drivere for svært mange nettverkskort og skrivermerker, men det kan være nødvendig å laste ned oppdaterte drivere fra leverandørenes nettsider.

Med en god og gjennomtenkt installasjonsplan sparer vi mye tid seinere.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.